Thi công đóng giàn DKI/20 – DKI/21

Năm 2015 thi công đóng giàn DKI/20 – DKI/21 thực hiện gia công chế tạo dầm gánh, sàn nhà ở và hệ thống điện Solar