Thi công Dự án NPK Phú Mỹ

Năm 2016 -2017 Thi công Dự án NPK Phú Mỹ tại khu công nghiệp Phú Mỹ I - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hợp tác liên danh tổng thầu PTSC M&C / TKIS India