Thi công E&I Kho chứa LPG lạnh Thị Vải

Năm 2012 Thi công E&I Kho chứa LPG lạnh Thị Vải.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cái Mép - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu