Thi công hệ thống điện Giàn khoan DAMAN B12-15 và C24-P2

Năm 2017 Thi công hệ thống điện Giàn khoan DAMAN B12-15 và C24-P2 tại Cảng PTSC M&C dự án thuộc tập đoàn ONGC India